کلکسیونی از

اميرعلى قدير

از نمایندگی

قم پسران

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زیست شناسی

در این درس چند از ده خود را از6 به 10 افزایش دادم.

روش مطالعه من در درس زیست شناسی با استفاده از کتاب آبی زیست شناسی

من بعد از خواندن دقیق کتاب درسی دنبال کتابی بودم دارای تست های مفید (کنکورسراسری و کنکورهای آزمایشی)باشد و به دور از هرگونه تست های زیاد و بیهوده باشد.و اینکه سبک تست های آن به کنکور بسیار شبیه است.

برای مثال : تست های شمارشی یک فصل ،به یک اندازه مشخص است و بیش از اندازه نیز برخلاف دیگر کتاب های زیست که در تست های شمارشی زیاده روی کرده اند.

پاسخ نامه مختصر کمک به سرعت روند تست زنی من در این درس کرد و به همین دلیل توانستم سرعت تست زنی ام را در درس زیست شناسی بهبود ببخشم.

به همین دلایل من در درس زیست شناسی تنها به همین کتاب بسنده کردم و درصد من در این درس در طول سال بین 60% تا 90% متغییر بود.