کلکسیونی از

رحيمه قزاق

از نمایندگی

گرگان دختران

در مورد کتاب


چگونه در درس روانشناسی پیشرفت کردم؟

در این درس چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.

درس علوم و فنون

علوم و فنون کتاب مهم در کنکور انسانی است که با تسلط بر آن به راحتی می توان درصد خوبی از این درس در کنکور داشت و تاثیر بسزایی در رتبه کنکور خواهد داشت.

کتاب آبی کانون به تناسب و با توجه به این موضوع درسنامه و تست خود را بیان کرده و در کمترین زمان بیشترین بازدهی را دارد.

کتاب درسی را در سال یازدهم کاملا به صورت مفهومی مطالعه کرده ام و تمام نکات کلیدی آن را خلاصه نویسی و یادداشت برداری کرده بودم .

امسال نکات مهم و خلاصه نکاتی که یادداشت کرده ام را می خوانم تا یادآوری شود سپس تست هر مبحث را کار میکنم تا متوجه یادگیری ناقص و کامل خود شوم،سپس یادگیری های ناقص خود را به صورت نکته در حاشیه کتاب درسی یادداشت میکنم.

تست های جلد آبی روان شناسی که اغلب تست های کنکور سراسری است را کار میکنم سپس در مرحله بعدی برای تثبیت شدن مسطالب از کتاب سه سطحی روان شناسی استفاده میکنم.