کلکسیونی از

ميلاد فرقانى باسمنج

از نمایندگی

آستارا

در مورد کتاب


روش مطالعه دروس عمومی هنرستان

دینی من 9 از ده است

من ابتدا متن کتاب و آیات را به صورت کامل و خط به خط از روی کتاب درسی مطالعه میکنم.

سپس درسنامه کتاب آبی قلم چی را مطالعه میکنم

سعی میکنم به صورت کامل معنی و پیام آیات را متوجه بشم.

سپس با چند روز فاصله همه تست های کتاب آبی را به صورت کامل و زماندار در خانه کار میکنم.