کلکسیونی از

سيداميرحسن سهرابى

از نمایندگی

فولاد شهر

در مورد کتاب


پیشرفت در درس ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

درس را به صورت روزانه مطالعه میکنم.

به کمک درس نامه ی کتاب آموزشیآمادگی اولیه را بدست میآورم.

در هفته ی اولتست زنی و درصدگیری را انجام میدهم (روزی حدود 30 تست).

هفته ی دوم تست های زمان دار را حل کرده و تست های آموزشی اشتباه حل شده در هفته ی اول را تحلیل میکنم.

مجموعه سوالات با هدف ارزیابی و جمع بندی ده سوال در پانزده دقیقه حل میکنم.