کلکسیونی از

ياسين شكرگزار

از نمایندگی

آران و بيدگل

در مورد کتاب


پیشرفت در درس زیست شناسی

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

این درس را روزانه می خوانم.

به متن کتاب درسی سطر به سطر دقت می کنم.

نکات مهم درس را مشخص می کنم.

خلاصه‌نویسی می کنم.

مباحث را به صورت ترکیبی از کتاب‌های 3 سال می خوانم.

کلمات کلیدی را مشخص می کنم.

تست های کتاب آبی و سه سطحی را خیلی کار می کنم.

درسنامه‌ی کتاب‌های کمک آموزشی را به عنوان منبع مکمل می خوانم.

بعد از تست‌زنی پاسخنامه‌ی تشریحی را کامل و دقیق می خوانم.

به جزئیات درس ها مخصوصا اشکال و نمودارها توجه ویژه می کنم.

استثناها و قیدهای موجود در متن کتاب درسی را به طور ویژه بررسی می کنم.