کلکسیونی از

كيميا پورقربان

از نمایندگی

قائم شهر

در مورد کتاب


پیشرفت در درس ادبیات

من این درس را 9 از ده پاسخ میدهم

کتاب آبی ریاضیات +DVD ریاضی را استفاده میکنم

من شیوه ی مطالعاتی منظمی دارم

در واقع به گونه ای سعی دارم درسها را بخوانم که بتوانم مرور و تکرار زیادی از طریق تست ها وسوالات تشریحی داشته باشم.

ابتدا سعی ام بر این است که کلاس های درس را به طور منظم شرکت کنم وبعد از آن درخانه تست ها را به طور کامل در درس مورد نظر حل کنم

. در درس ریاضی هم چون درسی است که با تمرین و حل مسئله بهتر یاد میگیریم

بعد از خواندن کامت جزوه معلم و حل تمارین بصورت تک به تک به سراغ کتاب کار رفته و به طور دقیق تست ها را حل میکنم.

کتاب آبی یک خوبی که داره اینکه در درسنامه یکسری تکنیک های تست زنی را نیز گفته که با کمک آنها حل تست ها راحت تر میشود.