کلکسیونی از

هادى محبى

از نمایندگی

چالوس و نوشهر

در مورد کتاب


روش مطالعه درس تاریخ و جغرافیا

در این درس به 10 از 10 رسیده ام

# مرحله ی اول : در کلاس به خاطر اینکه خود دبیر هم به درس تاریخ توجه زیادی دارد سعی میکنم

زیر نکته های ریز و مهمی را که در کتاب هستند خط بکشم و مشخص کنم خیلی دقیق مفهومی و هدفدار

# مرحله ی دوم : بعد از کلاس در منزل خیلی برایم مهم هست که این روش همگام با درس باشد و مرور شود

سعی میکنم مبحث کتاب را تا میتوانم خوب بخوانم و دقیق مطالعه کنم که مطلب کاملا در ذهنم جای بگیرد و بتوانم مجسمش کنم که البته ( بستگی به نوع سلیقه دانش اموز ) دارد

# مرحله ی سوم : دوراه وجود دارد یا کتاب بسته باشد یا کتاب باز باشد

کتاب اگر بسته باشد در مورد درس و مبحثی که میخواهم بخوانم هر چیزی که در ذهنم هست را به یاد می اورم و مجسم میکنم با توجه به شکل ها و متن های اصلی کتاب و انها را روی کاغذ مینویسم

اگر کتاب باز باشد از روی کتاب مینویسم و سعی میکنم تداعی ایجاد کنم از موضوع و متن ان قسمت از مبحث کتاب .

و ان را دقیق مینویسم

زمان هر درس 2 الی 3 ساعت دقیق و مفید

هر وقت که ازمون دارم مرور را انجام میدهم در این روش موفق بوده ام و در ازمون قبل تاریخ را 100% جواب دادم