کلکسیونی از

اميرصالح جانباز

از نمایندگی

قائم شهر

در مورد کتاب


پیشرفت در درس فلسفه و منطق

این درس را 7 از ده میزنم

خواندن درس زیست تقریبا هرروز به مدت 2الی 3 ساعت در برنامه درسی ام وجود دارد.

ابتدا کتاب درسی را میخونم

سعی میکنم بین تست و مطالعه یکی دوروز فاصله بیفتد تا بفهمم چقد یادم مونده

.از کتاب ابی برای تست زدن استفاده میکنم

اگه نکته ای توجه ام را جلب کرد حاشیه کتاب یادداشت میکنم

برای حل تست های سخت تر از کتاب سه سطحی استفاده میکنم چون برای ارزیابی خودم و ازمون گرفتن بسیار مناسب است.