کلکسیونی از

محمد امين ساكتى

از نمایندگی

حويق

در مورد کتاب


روش مطالعه درس علوم

من در درس علوم7 از ده را بدست میاورم

از کتاب آبی علوم و کتاب سه سطحی علوم استفاده میکنم

علوم را روزانه مرور و مطالعه میکنم یعنی این درس را هر روز در برنامه درسی خود جا دادم

هر وقت از مدرسه بر میگردم همان روز مطالب تدریس شده توسط معلم در جزوه معلم یادداشت کرده ام را رو خوانی می کنم

من ابتدا موضوعات کلی رو مرور می کنم که درباره چه چیزی قراره توضیح بده بعد شروع به عمیق خوانی می کنم

متن کتاب درسی مطالعه میکنم و پس از تسلط بر متن کتاب درسی سراغ تست کتاب های کمک آموزشی میرم

هر وقت موقع تست زدن به مشکل بر میخورم به سراغ درسنامه کتاب آبی کانون میرم و نقطه ضعفمو مورد بررسی قرار می دهم

و موقع زدن تست اولویتم با تست های که بیشتر در آزمون تیز هوشان است

من همچنین از کتاب ده جامع آزمون کانون استفاده استفاده میکنم

سپس سراغ تست های تالیفی و کانونی میرم و تراز علوم من همیشه بالای 6483 هست .