کلکسیونی از

معين الرضا پهلوان

از نمایندگی

آزادشهر

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ریاضی

از 6 به 9 رسانده ام

نحوه مطالعه درس ریاضی

کل مبحث از کتاب درسی را خیلی دقیق مطالعه می کنم

تمام تمرین های کتاب را بطور کامل حل می کنم و از کتاب کار برای تمرین تشریحی بیشتر تمرین های مربوط به ان مبحث را حل میکینم

از کتاب ابی کانون تمرینات مربوط به همان مبحث را پاسخ می دهم.

از کتاب سه سطحی به دلیل سطح بندی ان در هفته دوم ازمون سوالاتش را حل کرده و با توجه به نکته دار بودن سوالات کامل بررسی میکنم

روش استفاده از کتاب سه سطحی

این کتاب را در سه مرحله پاسخ می دهم:ابتدا نسبتا دشوار را پاسخ می دهم،بعد سطح دشوار و سپس دشوارتر.

بعد از پایان تست پاسخ ها را بررسی می کنم و سوالاتی که نادرست پاسخ داده ام را نشان دار کرده و دوباره حل می کنم.

بعد از چند ساعت سوالاتی که نشان دار کرده بودم را مجددا تست می زنم.