کلکسیونی از

كيارش فرحناك

از نمایندگی

رشت‌ پسران

در مورد کتاب


روش مطالعه درس فیزیک

من برای درس فیزیک 7 از ده پاسخ میدهم

ابتدا مباحث مشخص شده بر اساس بودجه بندی آزمون را از کتاب درسی مطالعه کرده

تمرین های کتاب را حل کرده تا دید کلی ای در مورد مطلب پیدا کنم

.در مرحله بعدی درسنامه های کتاب آبی کانون را مطالعه کرده و

بعد از مطالعه هر درسنامه،چند تست کنکور حل میکنم تا با شیوه ی طرح سوال آشنا شوم

.سپس چند روز بعد،تست های باقی مانده رو در تایم مشخص حل کرده و تحلیل میکنم

.برای تسلط بیشتر از کتاب سه سطحی کانون استفاده میکنم.تست های این کتاب نکته های ریز و دقیق هر مبحث را کامل به من یاد می دهد.

سر آخر برای مرور هم از تست های مشخص شده در کتاب آبی استفاده میکنم.