کلکسیونی از

كيميا اميرى

از نمایندگی

اراک دختران

در مورد کتاب


روش مطالعه درس شیمی

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس در ابتدا مطالعه تشریحی کتاب درسی است

اولویت من کتاب درسی است با دقت کتاب درسی را مطالعه میکنم نکات مهم رابا طرح سوال در حافظه خودم میسپارم و بعد از کار کردن کتاب درسی از کتاب های کمک اموزشی استفاده میکنم

سپس از کتاب ابی تست زمان دار میزنم تست ها را نشان دار میکنم

بعد از اتمام همه تست ها دوباره تست های نشان دار شده را کار میکنم و تست های تالیفی را هم در اخر هفته کار میکنم

روز قبل از ازمون هم تمام مباحث را مرور میکنم و برای ازمون هدف گذاری انجام میدهم

منابع من که باعث پیشرفت خوب من در این درس شد عبارت است از:

کتاب آبی

کتاب سه سطحی و سوالات ازمون های گذشته من است.