کلکسیونی از

حسين پارسائيان

از نمایندگی

شيراز

در مورد کتاب


روش مطالعه درس شیمی

شیمی را به 8 از 10 رساندم

مطالب حفظی را از روی کتاب درسی می خوانم و برای مسائل ابتدا درسنامه را می خوانم و سپس تست می زنم.

در تایم های استراحتم، حفظیات شیمی را مطالعه می کردم.

تست های مختلف را می خوانم. متن کتاب در این درس خیلی مهم بود. در این درس حاشیه نویسی می کردم.

ابتدا درس شیمی را از درسنامه مطالعه می کردم و سپس تست می زدم.

درسنامه کتاب کمک درسی را می خواندم و نکات آن را استخراج می کردم.

مطالب مفهومی را در کلاس درس یاد می گرفتم. روی مسائل تاکید داشتم.ابتدا تست آسان می زدم و سپس تست های سخت تر حل می کردم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی و آبی:

در این درس از کتاب سه سطحی استفاده می نمایم.

کتاب سه سطحی کانون در این درس به من کمک زیادی کرد.

سوالات مفهومی و مسائل زیادی از کتاب سه سطحی حل می کردم.

سوالات آزمون های کانون را نیز حل می کردم که به من کمک زیادی کرد.

روی کتاب آبی و سه سطحی کانون تست می زدم