کلکسیونی از

على دوست محمدى

از نمایندگی

قزوين

در مورد کتاب


روش مطالعه درس علوم

در کلاس دقیق به حرف های معلم گوش می دهم .

کتاب درسی را (در بخش زمین شناسی و جزوه معلم را به خوبی می خوانم

تمرین های کتاب درسی و جزوه های معلم را حل می کنم

درس نامه کتاب آبی را مطالعه می کنم

تست های آبی را در هفته ی اول حل می کنم

غلط های کتاب آبی در هفته دوم و دفترچه غیر حضوری را حل می کنم

تست های سال های قبل تیزهوشان و نمونه دولتی را حل می کنم