کلکسیونی از

سيداميرپاشا نقيبى

از نمایندگی

كلاردشت

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ریاضی

این درس را 9 از 10 میزنم.

به دلیل این که درس را در کلاس درس خوب گوش می کنم

و در منزل کتاب درسی و جزوه را با دقت مطالعه می کنم

و بعد تمرین های کتاب درسی را حل میکنم.

در این درس از کتابهای آبی کانون استفاده میکنم و در هنگام تست زدن سوالات مهم را مارک­دار می­کنم و درس را با تست زدن یاد می­گیرم.

بعد از هر مبحثی که میخوانم یک پیمانه تست از همان مبحث از کتاب آبی کار میکنم به صورت آموزشی برای مرور آن مبحث دوتا سه پیمانه تست به صورت سنجشی کار میکنم.،

سپس به سراغ کتاب سه سطحی میروم. من بعد از هر آزمون کانون همان روز سوالها را تجزیه و تحلیل و ارزیابی میکنم و برای آزمون بعدی با هدفگذاری پیش می روم .