کلکسیونی از

ابوالفضل بختيارى قوام آباد سفلى

از نمایندگی

ياسوج

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ریاضی

در درس ریاضی من از 5 تا به 8 تا از ده تا رسیدم

من برای درس خواندن ابتدا کتابم را خوب می‌خوانم.

بعد درسنامه کتاب‌های آبی و سه سطحی را می‌خوانم.

بعد از خواندن درسنامه در یک دفتر نکته برداری می‌کنم و قبل از آزمون ها درسنامه ها مرور می‌کنم.

من دفترچه سوال و غیرحضوری را می خوانم تا آماده بشوم و در شب پنجشنبه قبل از آزمون، آزمون غیرحضوری را حل کرده و تصحیح می‌کنم