کلکسیونی از

فاطمه زهرا زنگوئى

از نمایندگی

بيرجند

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ادبیات

این درس را 9 از 10 میزنم

مهمترین چیز در مطالعه ی درس علوم و فنون ،خواندن موضوعی مطالب است.

در مبحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی ابتدا درسنامه را مطالعه و سپس خلاصه نویسی می کنم.

بعد از تسلط برکتاب درسی در کتاب آبی درسنامه را میخوانم و سپس تست میزنم.

در مبحث وزن و عروض ابتدا سرکلاس خوب گوش میکنم ودرس را یاد میگیرم ،همان شب چند تست برای تثبیت مطالب میزنم و سپس آنها را دقیق بررسی می کنم . بعد ازچند روز دوباره برای مرور مطالب تست میزنم.

در مبحث آرایه های ادبی بعد از مطالعه ی درسنامه ی کتاب و کتاب آبی کانون، هرشب 10 تست آرایه کار میکنم و تست ها را دقیق بررسی و بازیابی میکنم. هر تستی هم به نظر آمد نکته ی مهمی دارد، خلاصه برداری میکنم.