کلکسیونی از

نگار سلمانى درميان

از نمایندگی

بيرجند

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زیست شناسی

زیست را 9 از 10 میزنم

در درس زیست شناسی نکته مهم تکرار است. اغلب مباحث زیست شناسی با تکرار فراوان تثبیت می شوند و این تکرار هم باید با خواندن کتاب باشد و هم تست زنی.

من در هفته اول مباحث را سریع مرور می کنم و می خوانم بصورت سریع و روزنامه وار چون بعضی مباحث را واقعا خوب یاد گرفته ام و فقط نیاز به تکرار جزئی برای یادآوری دارد. بعداز این مرور و خواندن سریع شروع به تست زدن می کنم وبا تست های سطح آسان تا متوسط میزان تسلط ام را بر قسمت های مختلف می فهمم

سپس در مرحله دوم کتاب را دقیق تر می خوانم و مباحثی که ایراد دارم را بیشتر بررسی می کنم. سپس تست هایی از سطح متوسط تا دشوار را حل می کنم.

در آخرین روزهای هفته آخر مرور کوتاهو دقیق و سریعی بر روی مباحث دوباره انجام می دهم تا اگر مباحثی را کامل نفهمیده ام دوباره برایم مرور شود و کاملتر یاد بگیرم. و فقط می ماند آزمون گرفتن از خودم که با آزمون غیر حضوری یا آزمون دیگری کامل دانسته هایم را ارزیابی می کنم