کلکسیونی از

رضا منظرى توكلى

از نمایندگی

بافت

در مورد کتاب


روش مطالعه درس علوم

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.
با استفاده از درخت دانش کتاب آبی می‌توانم نقاط قوت و ضعف خود را بفهمم.

پاسخنامه تشریحی این کتاب در فهمیدن سؤال‌های سخت به من کمک می‌کند.

داشتن درسنامه و نکته‌های آن برای جمع‌بندی مطالب کتاب درسی به من کمک می‌کند.

نگاه کردن DVD که در پایان کتاب وجود دارد در رفع مشکلات و یادگیری بهتر مطالب به من کمک می‌کند.

این کتاب تأثیرخوبی در نمودار مطالعاتی من داشته است.

چیدمان سؤال‌ها در هر بخش از سؤالات ساده شروع می‌شود و با سؤالات سخت‌ تر تمام می‌شود کهاین کار باعث می‌شود تا با مطالب آشنا شوم و به‌طور کامل در آن مبحث تسلط پیدا کنم و نتیجه بهتری در آزمون بگیرم.

با استفاده از این کتاب توانستم ترازم را به 6800 برسانم.