کلکسیونی از

ديانا وزيرى

از نمایندگی

تالش2

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ریاضی

این درس را 7 از ده میزنم

من يک بار درس رياضي را می خوانم و دو سه بار آن را دوره می کنم تا فراموش نکنم.

هم‌چنين، من هر شب، درس رياضي فردا را پيش‌خواني مي‌کنم

مهم‌ترين عامل موفّقيّت، «دقّت» است. من هم با دقّت سر کلاس درس، گوش مي‌دهم،

هم با دقّت کتاب را مي‌خوانم و تمرين حل مي‌کنم و هم اين‌که سر جلسه‌‌ي آزمون، سؤال‌ها را با دقّت مي‌خوانم و پاسخ مي‌دهم.