کلکسیونی از

ميثم خانى

از نمایندگی

تربت حيدريه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس عربی

در این درس رشد سه برابری داشته و 9 از 10 پاسخ میدهم.

عربی به دو دسته سوالات ترجمه و قواعد تقسیم می شود.

من برای رسیدن به این درصد ابتدا در هفته اول در بازه 5/1 ساعته 30 دقیقه با روش های یادگیری ترجمه آشنا شدم و در پایان هر بحث از آن چند نمونه از سوالات ترجمه کتاب آبی و عمار کار کردم

و در هفته دوم همان مطالب را مجدداً با تست کنکوری مرور کردم.

در بحث قواعد ابتدا دقیق مطالب را از کتاب و جزوه معلم و درسنامه مطالعه کردم و برای رسیدن به تسلط نمونه سوالات کتاب درسی را حل کردم به صورت تشریحی 48 ساعت بعد تست های مربوط به هر مطلب را بعد از جواب دادن دقیق تحلیل و بررسی کردم و به این میزان پیشرفت رسیدم

و در هفته دوم چند تست به روشی که پشتیبانم پیشنهاد داده بودن کار کردم ضمناً برای رسیدن به تسلط بیشتر این را متوجه شدم که فرا گرفتن قواعد می تواند به جواب دادن تست های ترجمه هم کمک کند