کلکسیونی از

پرنيا جمعه پور

از نمایندگی

تربت حيدريه

در مورد کتاب


روش مطالعه دروس عمومی هنرستان (زبان انگلیسی)

در این درس 10 از 10 پاسخ میدهم.

درس زبان از 4 بخش تشکیل شده است: لغات، درک مطلب ، گرامر و کلوزتست.

یادگیری لغات مهم ترین قسمت است و برای پاسخ دادن به دیگر سوالات هم مستقیما به لغات نیاز خواهیم داشت.ابتدا برای بخش لغات تمامی لغاتی که در کتاب درسی ام است را داخل فیش می نویسم و در جعبه لایتنر قرار می دهم تا به صورت پیوسته برایم تکرار شوند و از حافظه کوتاه مدتم به حافظه بلند مدتم منتقل شوند

و برای تست زنی بیشتر از کتاب جامع عمومی گرافیک استفاده می کنم.

برای بخش گرامر، گرامر هر درس را مطالعه می کنم و نکات مهم آن را با ذکر مثال خلاصه نویسی می کنم و بعد ریدینگ درس را بررسی می کنم و جاهایی که نکات جدید گرامری در آن بکار رفته پیدا می کنم.

در مورد دو مبحث کلوز تست و ریدینگ، مهارت متن خوانی خود را تقویت می کنم.

بهترین کارم برای کسب این مهارت، پاسخ‌گویی به متن‌های درک مطلب و کلوز تست کنکورهای گذشته و استفاده از کتاب های جامع عمومی گرافیک است.