کلکسیونی از

محمد مهدى عصارى

از نمایندگی

گلپايگان

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی ابتدا درک کلی از مطالب را بدست می آورم.

سپس به تعداد زیاد تست زده و اشتباهاتم را چندین بار مرور میکنم.

در کتاب ریاضی و آمار کانون ابتدا بر درسنامه مسلط شده و بعد تست ها را در هر مبحثی میزنم.

سوالات نزده و غلط را علامت دار کرده و در فواصل زمانی مختلف آن ها را مرور میکنم.