Ebook های کانون

300 عنوان از کتاب های کانون ، در اپلیکیشن کتاب الکترونیک به صورت Ebook در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است ، سعی شده است کتاب هایی را به صورت نسخه الکترونیک در اختیار قرار دهیم که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشند و نیز کتاب هایی که ممکن است چاپ آنها به اتمام رسیده باشد و دانش آموزان سراسر کشور بتوانند، از این امکان ، جهت دستیابی به کتاب ها استفاده ببرند ، کتاب هایی که تا کنون در اپلیکیشن قرار داده شده است غالبا :

  • الف - کتاب های آموزش
  • ب - کتاب های 10 سوالی ها
  • ج - کتاب های آموزش مفهومی زیست
  • د - نشریه های آزمون
  • ه- برخی کتاب هایی که در حال حاضر چاپ آن ها به اتمام رسیده و در حال چاپ می باشد.


EBOOK های کانون به تدریج تکمیل خواهند شد.
شما می توانید ، در هر زمان که به کتاب ها نیاز داشتید ، این کتاب ها را در اپلیکیشن دانلود نمایید و فقط در خود اپلیکیشن از آن استفاده نمایید ، کتاب های 10 سوالی ها در بین این کتاب ها رایگان می باشد و سایر کتاب های موجود در اپلیکیشن نیز ، نسبت به نسخه فیزیکی مبلغ قابل پرداخت کمتری دارد.


دانلود اپلیکیشن اندروید و IOS از طریق لینک های زیر برای شما میسر میباشد:

اپلیکیشن فلش کارت های کانون

برای پایه های دهم و یازدهم ، اپلیکشنی آماده شده است که شما می توانید در گوشی خود فلش کارت ها را داشته باشید و با الگوی به یاد ، به مرور و یادگیری بپردازید ، فلش کارت های این اپلیکشن به مرور تکمیل خواهد شد.

اما جایزه نوروزی به کانونی ها:

از 25 اسفند ، کانون برای همه کانونی ها 10 هزار تومان جایزه در نظر گرفته است ، دانش آموزان می توانند با بن تخفیف norooz در اپلیکیشن در قسمت کد تخفیف وارد نموده و تا 10 هزارتومان رایگان از این کتاب ها استفاده نمایند. اپلیکیشن کتاب الکترونیک و فلش کارت را از طریق لینک در همین صفحه که از 25 اسفند قابل دانلود است ، دریافت نمایید و نیز می توانید از طریق همین صفحه و یا مشاوره آنلاین در kanoonbook.ir از همکاران ما راهنمایی بگیرید.