قرعه کشی سایت کانون بوک برای خرید هر روز

این قرعه کشی به مدت ۲۰ روز‌ می باشد (۱ مهر تا ۲۰ مهر )
۲۰ تا ۶۰ درصد تخفیف تا سقف ۲۰۰ هزار‌تومان برای خرید بعدی شما در این روزها در نظر گرفته می شود.

لیست اسامی‌هرشب ساعت ۹ در سایت قرار‌میگیرد.
همه جایزه می گیرند...

قرعه کشی ۱ مهر‌ماه :


علی عابدی از شهررشتخوار - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیرعلی رادکانی از شهرمشهد - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
رضا گنجی از شهرشهركرد - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
حدیث راهبر از شهراصفهان - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
کیانا خداکرمی از شهرشيراز - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیرحسین انصاری از شهريزد - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
کارن کهن شهری پور از شهرقشم - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
پوریا سلطانی از شهرمشكين شهر - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمد نخ زری مقدم از شهرزابل - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیر کلاهی از شهرمياندوآب - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
کیوان حسن نژاد از شهرلنگرود - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
پریسا رواقی از شهرتهران - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیر حاجی پور از شهرمرند - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمد جواد رحیمی از شهرپاكدشت - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
علیرضا گوهری از شهرخرم آباد - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
سارا یوسفی از شهرتبريز - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمدمهدی آقاجانلو از شهرزنجان - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمدرضا عبداله از شهرتهران - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محسن رضایی از شهركاشمر - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیرحسین روزبهانی از شهربروجرد - 60 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مهرخ کرمی از شهربروجرد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
شایان مهردانش از شهرپاوه - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
یگانه قلی پور از شهرتهران - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
اسرا مالکی از شهرمهاباد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مژده سام از شهرسراب - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مهتاب پیرمرادیان از شهرنجف آباد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
پوریا پدرامفر از شهرايلام - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
سیده الهه فاطمی از شهربندر ديلم - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
احمد رحمانی از شهركامياران - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمدرضا نصری از شهرتهران - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
عباس رعدی از شهرشيراز - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امیر حسین پورفرج از شهرخرم آباد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
علی پورصادق از شهرهريس - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مهدی مهدوی از شهرنجف آباد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمدحسین صحرائی از شهرني ريز - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمد قمری از شهردزفول - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
نیایش مهاجر از شهرگرگان - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمدرضا جوگار از شهريزد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
نیلوفر زارع رشکوئیه از شهريزد - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
علی بهادران از شهرياسوج - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
فرید عباسی از شهرگرمسار - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
صادق علیمحمدی از شهركاشمر - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مهيار جهاني از شهرشاهين دژ - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
امید سعیدی از شهربيرجند - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
سید امیررضا حسینی اقدم از شهرجلفا - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
محمد امین پاک نژاد از شهرسرابله - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
زهرا یاوری ندا از شهرهمدان - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مائده اسماعیل نژاد از شهرلنگرود - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
مهدی نریمانی از شهراصفهان - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
آیدا انتظاری از شهرزرين شهر - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر
ستایش ایران دوست از شهرتهران - 50 درصد تخفیف در خرید بعدی تا ۲۰ مهر