نمایشگاه کتاب ۹۸ در سراسر کشور

مخاطب گرامی:

شما جزو کدام گروه هستید؟
1- دانش آموزان و دبیران که به نمایشگاه کتاب مراجعه می کنند.
2- دانش آموزان شهرستانی که به نمایشگاه کتاب مراجعه نمی کنند.

برای دانش آموزان و دبیرانی که به نمایشگاه کتاب مراجعه می‌کنند:

✔ شما می توانید 5 درصد تخفیف بیشتر(۳۰درصد برای کانونی ها و ۲۵ درصد برای غیرکانونی ها)و برای دبیران 50 درصد تخفیف، از نمایشگاه کتاب دریافت نمایید، در صورتی که کتاب ها و هدایای خود را در سایت انتخاب کنید.

دانش آموزان شهرستانی که به نمایشگاه کتاب مراجعه نمی کنند:

✔ این تخفیف برای دانش آموزان تهرانی نمی باشد و فقط دانش آموزان شهرستانی می توانند از ۴ اردیبهشت تا ۱۴ اردیبهشت از این شرایط استفاده نمایند.

✔ برای ثبت نام کلیک کنید.


امتیاز های ویژه بر مبنای مبلغ خرید برای دبیران :


1- 50 هزار تومان کتاب کانون رایگان فقط در ایام نمایشگاه و در غرفه ی کانون
2- 200 هزار تومان کتاب کانون نیم بها
3- 100 هزار تومان تخفیف آزمون مازاد بر تخفیف مصوب(فقط برای فرزندان خودتان)
4- توپ فوتبال یا والیبال در صورتی که مبلغ پرداختی شما بیش از 50 هزار تومان باشد.
5- فلش کارت
✔ توجه : در صورتی که قبل از چهارم اردیبهشت در سایت کانون بوک kanoonbook.ir کتاب انتخاب نمایید، مبلغ کتاب هدیه، معادل 70 هزار تومان خواهد بود.


امتیاز های ویژه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) برای دانش آموزان


میزان خرید شما جایزه شما
تا 30 هزار تومان کتاب نیم بهای کانون معادل خرید شما(از کانون بوک Kanoonbook.ir)
30 تا 50 هزار تومان 50 هزار تومان کتاب نیم بهای کانون(از کانون بوک Kanoonbook.ir) + یک فلش کارت(به انتخاب دانش آموز)
50 تا 100 هزار تومان 75 هزار تومان کتاب نیم بهای کانون(از کانون بوک Kanoonbook.ir) + یک فلش کارت(به انتخاب دانش آموز) + یک توپ فوتبال یا والیبال
100 تا 200 هزار تومان 150 هزار تومان کتاب نیم بهای کانون(از کانون بوک Kanoonbook.ir) + یک فلش کارت(به انتخاب دانش آموز) + یک توپ فوتبال یا والیبال