سبز ریاضی و آمار (1) دهم انسانی

✔ 392 مثال حل شده همراه با تحلیل
✔ 239 سؤال تستی شناسنامه دار و استاندارد
✔ 153 سؤال تشریحی شامل امتحانات نهایی و پرتکرار مدارس سراسر کشور
✔ 83 درسنامه مبتنی بر سؤالهای هر مبحث برای آموزش از طریق حل مسأله

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت