سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان پنجم دبستان

✔ 200 سوال شناسنامه دار مطالعات اجتماعی
✔ 200 سوال شناسنامه دار هدیه های آسمان
✔ 130 سوال نسبتا دشوار
✔ 133 سوال دشوار
✔ 137 سوال دشوارتر
✔ 11 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از کتاب درسی
✔ درج درصد پاسخگویی به هر سوال
✔ درج درصد پاسخ صحیح به هر سوال و سنجیده شدن سطح سختی سوال مستند با وضعیت تحصیلی دانش آموزان

105000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت