سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان و آموزش قرآن ششم دبستان

✔ 300 سوال شناسنامه دار مطالعات اجتماعی
✔ 250 سوال شناسنامه دار هدیه های آسمان
✔ 250 سوال شناسنامه دار آموزش قرآن
✔256سوال نسبتا دشوار
✔265 سوال دشوار
✔ 279 سوال دشوارتر
✔ 18 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر درس از کتاب درسی
✔ درج درصد پاسخگویی به هر سوال
✔ درج درصد پاسخ صحیح به هر سوال و سنجیده شدن سطح سختی سوال مستند با وضعیت تحصیلی دانش آموزان

240000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت