زرد 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان

✔ 650 سوال شناسنامه دار همراه پاسخ تشریحی منطبق با کنکور سراسری
✔ 130 سوال از کنکور سراسری 98 و 99
✔ 520 سوال منتخب آزمون های کانون و سوالات تالیفی طراحی شده جهت پوشش مباحث
✔ 66 نکته راهبردی از مباحث کنکور در ابتدای هر آزمون
✔ 60 تست از دانش فنی پایه(دهم هنرستان)
✔ 90 تست از دانش فنی تخصصی (دوازدهم هنرستان)
✔ 80 تست از پرورش مهارت های جسمانی ( دهم هنرستان)
✔ 60 تست از مهارت های چابکی ذهنی (دهم هنرستان)
✔ 100 تست از توسعه مهارت های حرکتی ( یازدهم هنرستان)
✔ 90 تست از توسعه مهارت های رزمی هدفی (یازدهم هنرستان)
✔ 80 تست از توسعه سلامت و سبک زندگی ( دوازدهم هنرستان)
تکمیلی و اصلاحی ورزش ها( دوازدهم هنرستان)

220000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت