عربی عمار دوازدهم تجربی ریاضی

✔ صفحات و تمرینات مهندسی شده در قالب جداول متعدد
✔ شامل فصل یادآوری جهت تدریس مطالب پیش نیاز از هفتم تا یازدهم
✔ با درسنامه ای به زبان شیوا و روان
✔ بررسی واژگان هر درس حوزه معنی، مترادف، متضاد و جمع های مکسر و مفرد آن ها
✔ بررسی خط به خط کتاب درسی در قالب تمرین و تست
✔ تمریناتی در حوزه ترجمه، قواعد، درک مطلب، تحلیل صرفی و ...
✔ دارای حجم مناسب و تعداد تمرینات استاندارد
✔ با پاسخنامه ای کاملا تشریحی به همراه ترجمه تک تک عبارات کتاب

120000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت