فلش کارت آیات و احادیث پایه و پیش

P کلیات: در این فلش‌کارت کل 3 کتاب دین و زندگی2، 3 و پیش‌دانشکاهی در 100 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
P کارت‌های هر درس: 42 کارت مربوط به دین و زندگی 2، 34 کارت مربوط به دین ‌و زندگی 3 و 23 کارت مربوط به دین‌و زندگی پیش‌دانشگاهی می‌باشد.
P محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، روی کارت آیه و معنی آیه و پشت کارت پیام آیه می‌باشد.
P کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
ویژگی:
درس دين و زندگي كنكور، 8 تيپ سؤال ارائه مي‌شود با 1) آيات (7 سؤال) 2) احاديث (1 سؤال) 3) اشعار (1 سؤال) 4) متن كتاب (7 سؤال) 5) تركيبي متن و آيات (5 سؤال) 6) تركيبي احاديث و روايات به همراه آيات (2 سؤال) که در این فلش‌کارت از این موارد سؤالاتی آمده است.
7) از تركيبي اشعاربه‌همراه آيات (1 سؤال) 8) از تركيبي متن به همراه احاديث و روايات (2 سؤال)
Pمطالب مهم و کلید واژه‌ها در این فلش کارت با رنگ دیگری متمایز شده‌اند.
P شما با فلش‌كارت آيات و احاديث مي‌توانيد نزديك به 70 % سؤالات دين و زندگي كنكور را پاسخ دهيد.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت