فلش كارت شيمى پيش

کلیات: در این فلش‌کارت کل 4 فصل شیمی پیش‌دانشگاهی در 100 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 25 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، نکات مهم درس به همراه پرسش و پاسخ است.
کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ


محتوای کارت‌ها در هر درس:
نکات: پوشش کامل نکات، براساس آخرین تغییرات کتاب درسی و ارائه‌ی نکات کاربردی برای حل تست و سؤالات تشریحی
تمارین: تمرین‌های مهم در پشت کارت آمده است.
تست کنکور: ارائه‌ی تست‌های مفید که بیش‌تر آن‌ها از کنکورهای اخیر انتخاب شده‌اند.
ویژگی: مطالب مهم و کلید واژه‌ها در این فلش کارت با رنگ دیگری متمایز شده‌اند.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت