کتاب دکتر کوچولو علوم پیش دبستانی پرستو
کتاب کوچولو کنجکاو علوم پیش دبستانی پرستو
کتاب سارا و شب پرستاره هنر پیش دبستانی پرستو
کتاب جشن تولد فینگیل پرستو
کتاب هواشناسی برای کوچولوها پرستو
کتاب ریاضی دان کوچولو ریاضی پیش دبستان پرستو
کتاب 100 واژه‌ی اول من (مهندس کوچولو) پرستو
کتاب نویسنده کوچولو فارسی پیش دبستان پرستو
کتاب چسب کاغذ قیچی  (کاردستی به سبک کلاژ) پرستو
کتاب نویسنده کوچولو انگلیسی پیش دبستان پرستو
کتاب طبیعت زیبای من  پرستو
کتاب پاندمی برای کوچولوها  پرستو
کتاب باکتری و آنتی بیوتیک  برای کوچولوها پرستو
کتاب DNA  برای کوچولوها پرستو
کتاب آنزیم برای کوچولوها پرستو
کتاب واکسن‌ها برای کوچولوها پرستو
کتاب پزشک آینده پرستو
کتاب100 واژه‌ی اول من (دانشمند کوچولو) پرستو
کتاب الفبای ستاره‌شناسی  پرستو
کتاب الفبای زیست پرستو
کتاب صد مورچه گرسنه (ریاضی)
کتاب 100 واژه‌ی اول من (هنرمند کوچولو) پرستو
کتاب رباتیک برای کوچولوها پرستو
کتاب بازی برنامه‌نویسی برای کوچولوها پرستو
کتاب هوش مصنوعی برای کوچولوها پرستو
کتاب احتمالات برای کوچولوها پرستو