با هم بیاموزیم علوم اول دبستان

✔ ذکر اهداف هر فصل و هردرس برای آگاهی والدین
✔ طراحی توصیه‌های کاربردی برای والدین در ابتدای هرفصل
✔ طراحی انواع سؤالات تستی، جای خالی، کوتاه پاسخ، تشریحی...
✔ توجّه ویژه به طراحی سؤالات فعّالیت محور
✔ طراحی سؤالات در سه سطح ساده، متوسط و سخت آزمون پایانی نوبت اوّل و دوم
✔ فعّالیت‌هایی ساده و قابل اجرا در قالب یک آزمایش، متناسب با اهداف درس

در حال چاپ


رویکرد تولید محتوای مجموعه کتاب‎های باهم بیاموزیم

✔ انجام فعّالیت‌های مشترک یادگیری با اولیا، با استفاده از توصیه‌های آموزشی
✔ برنامه‌ریزی دقیـق‌تر برای مطالعه، با آگاهی از اهداف آموزشی هر درس
✔ استفاده از انواع بازی و سرگرمی همسو با اهداف آموزشی
✔ موفّقیّت در آزمون‌ها با استفاده از انواع سؤالات عملکردی، تشریحی، تستی و ...


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت