فلش کارت علوم اول دبستان - بخش دوم

علوم درسی است که برای یادگیری بهتر آن نیاز به ابزار و وسیله داریم.
فلش کارت حاضر، از جمله ابزارهایی است که می تواند مجموعه مفاهیم درس های علوم اول دبستان را برای دانش آموزان قابل فهم سازد.
فلش کارت علوم اول دبستان شامل 2 مجموعه 50 کارتی تصویری است.
بر روی کارت، چند پرسش از مفاهیم درس مطرح شده است و پشت کارت علاوه بر پاسخ پرسش ها، درس به طور خلاصه مرور و یادآوری شده است.

15000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت