سه سطحی دین و زندگی (2) یازدهم

400سوال شناسنامه دار پایه یازدهم
✔ 120سوال نسبتا دشوار
✔ 135دشوار
✔ 145دشوارتر
✔ضریب توازن( بر اساس درس) : 33پرسش چهارگزینه ای به ازای هر یک از درس های کتاب دین و زندگی (2) پایه یازدهم
✔ میزان مراجعه به هر سطح از سوالات مشخص شده است
✔ در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است .

26000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت