سه سطحی هندسه (2) یازدهم ریاضی

دارای 3 سطح سوال :
✔ سطح 1 ← 74 سوال نسبتا دشوار
✔ سطح 2 ← 85 سوال دشوار
✔ سطح 3 ← 113 سوال دشوار تر

✴ 13440 نفر، بیشترین شرکت کننده در آزمون
✴ کمترین درصد مراجعه کنند: 3 %
✴بیشترین درصد مراجعه کننده: 66 %

140000 تومان


کتاب سه سطحی، دو ویژگی مهم دارد.
نخست، این که سؤال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤال‌های نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 5000 در آزمون‌های کانون.
ویژگی‌ دوم کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت