11 کنکور رشته منحصرا زبان

زبان تخصصی تنها درس اختصاصی کنکور منحصراً زبان می‌باشد و به همین دلیل، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
کتاب پیش‌رو مجموعة کاملی است از هر آنچه که داوطلبان کنکور منحصراً زبان برای مطالعه و جمع‌بندی به آن نیاز دارند.
محتوای کتاب:
* 11 دوره کنکور اختصاصی منحصراً زبان در سال‌های 1398 تا 1402 داخل و خارج از کشور
* پاسخ تشریحی کامل سؤالات به‌همراه توضیح علت رد گزینه‌های نادرست
* ترجمة کل جمله‌های سؤالات گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه و متن‌های کلوزتست و درک مطلب
* 11 درسنامة جامع برای بخش‌های مختلف درس زبان تخصصی (گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه، کلوزتست و درک مطلب)، شامل:
- مجموعه نکات 32 مبحث گرامری مهم و پرتکرار در کنکور زبان 5 سال اخیر
- فهرست کامل واژگان و اصطلاحات زبان تخصصی در کنکور زبان 1398 تا 1402 به‌همراه معنی و مثال
- تشریح نکات کاربردی در پاسخگویی به سؤالات ترتیب اجزای جمله و کلوزتست
- بررسی روش‌های کلی مطالعة متن و 10 سبک سؤالات درک مطلب و نحوة پاسخگویی به آن‌ها
ساختار کتاب:
کتاب شامل 11 بخش می‌شود و هر بخش دربردارندة 70 سؤال زبان تخصصی کنکور سراسری است. در ابتدای هر بخش، درسنامة جامع متناسب با آن قرار گرفته است. این درسنامه برای هر 6 قسمت درس زبان تخصصی است (گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه، کلوزتست و درک مطلب). این درسنامه‌ها براساس مباحث مهم هر دورة کنکور تهیه شده‌اند و توصیة ما این است که همة درسنامه‌ها را قبل از پاسخ دادن به سؤالات به دقت بخوانید. در بخش پاسخنامة تشریحی، کلید سؤالات به‌همراه ترجمه و نکات درسی مربوط به آن درج شده است.
مخاطبان کتاب:
از آن‌جایی‌که منحصراً زبان جزو رشته‌های شناور می‌باشد، همة داوطلبان کنکور، فارغ از رشتة تحصلیشان در دبیرستان، می‌توانند در کنکور زبان شرکت کنند. بنابراین همة دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلانی که قصد دارند در کنکور منحصراً زبان انگلیسی شرکت کنند، می‌توانند از این کتاب به‌خصوص در دوران جمع‌بندی استفاده کنند تا برای کنکور آماده‌تر شوند.

260000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت