فلش كارت هدیه های آسمانی پنجم دبستان

- کلیات: در این فلش‌کارت کل 17 درس هدیه‌های آسمانی پنجم در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
-کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 4 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
- محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس پرسش و پاسخ می‌باشد.
- کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 96
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
پرس و پاسخ: یک روی کارت پرسش و پشت کارت پاسخ آن آمده است.
پیام آیات: در این فلش کارت علاوه بر سؤال‌های معمول از متن و موضوع درس، سؤال‌هایی از پیام آیات و مفهوم آن مطرح شده.
ویژگی مطالب و نکات مهم در کتاب با رنگ دیگری متمایز شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت