کار ریاضی دهم

✔516 در این کتاب تالیف شده و در طراحی آن هاز از آزمون های کانون و سراسری و مدارس نمونه استفاده شده است.
✔ به ازای هفته های آموزشی مدرسه28 جلسه آموزشی در این کتاب آماده شده است.
✔ به ازای هر جلسه به طور تقریبی22 سوال در این کتاب آمده است تا متناسب با هر جلسه تمرین کافی داشته باشید
✔در انتهای هر فصل چند سوال دشوار آمده تا دانش آموز آموخته های خود را محک بزند.
✔ در انتهیا هر فصل آزمونی برای جمع بندی فصل آمده است.
✔ مطالب و بخش بندی این کتاب منطبق بر کتاب درسی انجام شده و هماهنگ با روند آموزشی مدرسه است.

100000 تومان

شابک : 978-600-00-0811-6
سال نشر: 1403
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت