فلش کارت شیمی (1) دهم

کلیات: در این فلش‌کارت کل 3 فصل شیمی دهم در 100 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
کارت‌های هر درس: هر فصل به‌طور میانگین در 33 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، روی کارت سؤال و پشت کارت پاسخ می‌باشد.
کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2500


محتوای کارت‌ها در هر درس:
ویژگی‌ها:
مطالب مهم و کلید واژه‌ها در این فلش کارت با رنگ دیگری متمایز شده‌اند.
روی کارت سؤال‌های مهم کتاب و پشت کارت پاسخ آورده شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت