پر تکرار علوم چهارم دبستان

✔ 400 سوال شناسنامه دار(سوالات از مدارس سراسر کشور با پاسخ تشریحی)
✔ 14 پیمانه ( پیمانه های 10 سوالی برای مدیریت زمان)
✔ 48 پیمانه (پیمانه های 5 سوالی برای مدیریت زمان)
✔ 13 موضوع (موضوعات بر اساس فصل های کتاب درسی)
✔ 350 برگه امتحانی( برگه های امتحانی برگزیده از مدارس سراسر کشور
✔ 15 آزمون جمع بندی پایان هر فصل(13 آزمون پایان هر فصل و 2 آزمون جامع نیمسال اول و دوم)
✔ 4 برابر تعداد صفحات کتاب درسی در این کتاب سوال آمده است.
✔ 48 درس نامه (در ابتدای هر زیر موضوع یک درس نامه امده است.

140000 تومان

شابک : 978-600-00-2203-7
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت