پر تکرار علوم چهارم دبستان

✔ سوال های این کتاب با بررسی 300 برگه امتحانی مدارس گزینش شده است.
✔ دو آزمون جامع نیم سال اول
✔ دو آزمون جامع پایان سال
✔ 59 سوال مرتبط با محتوای کتاب درسی جهت پوشش کامل مطالب طراحی شده است.
✔ چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
✔ سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي دهد.

42000 تومان

شابک : 978-600-00-1004-1
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


* درسنامه
بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث مي باشد.
درسنامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث مي شوند.
در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده مي كنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، شكل ها و كتاب درسـي اسـتخراج
شده است و كامل كننده ي درسنامه مي باشد.

* سؤالهاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي:
بيش از300برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع آوري و سوالات منتخب از بين آنها گزينش شده اند، تا دانش آموزان
بتوانند با سليقه هاي معلّمان سراسر كشور آشنا شوند.
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسـي و تكميـل تمـرين هـا، سـوال هـايي نيـز از
مطالب كتاب درسي طراحي شده است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت