پرتکرار علوم هشتم

✔ تمام مطالب كتاب درسي را پوشش داده است.
✔ سوال هاي صفحه هاي زوج، داراي پاسخ تشريحي است.
✔ سوال هاي صفحه هاي فرد، داراي پاسخ كوتاه است.
✔نكته هاي آموزشي بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
✔ ترتيب ارائه ي نكته ها به شكلي است كه هر مطلب، مطلب بعدي را آموزش مي دهد.
✔ در ابتداي صفحه هاي زوج، خلاصه درس آورده شده كه شامل اصلي ترين نكته هاي هر درس است.
✔ در ابتداي صفحه هاي فرد نيز خلاصه درس آورده شده كه شامل نكته هاي سخت تر و كامل كننده ي هر درس است.


100000 تومان

شابک : 978-600-00-0778-2
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 8
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000سؤال هاي پر تكرار امتحاني:
سؤال ها از مدارس سراسر كشور جمع آوري شده اند تا دانش آموزان بتوانند با سليقه هاي معلمان سراسر كشور آشنا شوند.

ویژگی ها :
- پاسخنامه ي تشريحي
اين قسمت شامل پاسخ هاي سؤال هاي صفحات زوج مي باشد كه براي رعايت نظم
بيشتر، زير هر پاسخ، خط كشيده شده است.

- پاسخنامه ي كوتاه:
بعد از پايان پاسخ هاي تشريحي مربوط به صفحات زوج، پاسخ هاي كوتاه سؤال هاي
صفحه ي فرد آمده است.

- آزمون هاي پاياني:
در انتهاي كتاب 2دوره آزمون نيمسال اول و دو دوره آزمون پايان سال همراه با
پاسخ تشريحي آمده است، كه در دوره ي آمادگي امتحانات به آن پاسخ دهيد، از روي
بارم نمره ي خود را تعيين كنيد و سپس اشكالات خود را برطرف سازيد.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت