فلش کارت علوم پنجم دبستان نیم سال اول
پرتکرار ریاضی دوازدهم تجربی
کتاب طبیعت زیبای من  پرستو
کتاب پزشک آینده پرستو
کتاب هوش مصنوعی برای کوچولوها پرستو
شیمی کربن ( دهم، یازدهم و دوازدهم)
زبان انگلیسی(3) دوازدهم
سه سطحی ریاضی ششم
نوروز دهم تجربی  (جلد دوم)
سه سطحی فیزیک (1)  دهم ریاضی
عربی عمار واژه نامه جامع
آبی هندسه (1) دهم ریاضی
فلش کارت  ریاضی و آمار یازدهم ریاضی