فلش کارت فارسی اول دبستان -بخش اول

فلش کارت فارسی، از جمله ابزارهایی است که می تواند مجموعه مفاهیم درس های فارسی اول دبستان را برای دانش آموزان قابل فهم سازد.
در فلش کارت های فارسی، بر روی کارت، چند پرسش از مفاهیم درس مطرح شده است و پشت کارت پاسخ پرسش ها درج شده است.

25000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت