فلش کارت ریاضی دوم دبستان - بخش اول

فلش کارت ریاضی، از جمله ابزارهایی است که می تواند مجموعه مفاهیم درس های ریاضی دوم دبستان را برای دانش آموزان قابل فهم سازد.
در فلش کارت های ریاضی، بر روی کارت، چند پرسش از مفاهیم درس مطرح شده است و پشت کارت پاسخ پرسش ها درج شده است.

15000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت