فلش كارت رياضى چهارم دبستان

✔ کلیات: در این فلش‌کارت کل 7 فصل ریاضی چهارم در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
✔ کارت‌های هر درس: هر فصل به‌طور میانگین در 10 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
✔ محتوای کارت‌ها: روی کارت سؤال و پشت کارت پاسخ آن آمده است.
✔ کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 96
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
ویژگی‌ها:
1- مباحث درسی به صورت پرسش و پاسخ بیان شده است.
1- بر پایه‌ی آخرین تغییرات کتاب درسی این فلش‌کارت نوشته شده است.
2-پاسخ سؤالات به صورت تشریحی می‌باشد و نکات مهم در پاسخ‌ها آورده شده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت