با هم بیاموزیم ریاضی چهارم

✔ 370 سوال (تستی ، تشریحی، عملکردی و ... ) مرتبط با محتوایکتاب درسی
✔ 22 مفهوم کلیدی برای توجه بیش تر دانش آموزان به مفاهیم مهم آموزشی
✔ 28 فعالیت برای تجسم عینی مفاهیم آموزشی
✔ 48 توصیه به والدین در ارتباط با نحوه کار با دانش آموزان
✔ 19 مهارت آموزشی که پیش بینی می شود دانش آموزدر پایان یادگیری هر فصل به دست آورد.
✔ 93 هدف آموزشی در راستای آگاهی بخشی والدین از اهداف آموزشی کتاب درسی
✔ 20 آزمون تشریحی و تستی شامل تمرین های تکمیلی و ترکیبی و آزمون

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1868-9
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


✔ در ابتدای هر فصل اهداف و توصیه‌های آموزشی‌ آن فصل ذکر شده است تا چهار چوب مطالب و نحوه کار برای والدین و دانش آموزان مشخص گردد.

✔ در ابتدای هر درس نام درس و هدف آن ذکر شده‌ که منطبق با نام درس در کتاب درسی‌ است.

✔ در ابتدای هر درس فعالیتی طراحی و پیشنهاد شده‌ است تا دانش آموزان با مشارکت و راهنمایی‌ والدین و اعضا خانواده به انجام آن بپردازند. هدف از انجام این فعالیت‌ها تجسم عینی مفاهیم اموزشی آن درس است.

دراین مجموعه سعی‌ شده‌ است تمرین‌های متنوع برای تثبیت یادگیری به همراه مثال‌های مناسب جهت تفهیم بیشتر مطالب در انواع مختلف سوال و در سبک‌های مختلف یادگیری طراحی گردد.
✔ در پایان هر فصل مجموعه سوالاتی با عنوان `آزمون پایان فصل" جهت تثبیت یادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شده‌ است.

✔ با توجه به اینکه تکرار و تمرین یکی‌ از اصول تثبیت یادگیری مفاهیم ریاضی‌ است. در پایان هر فصل مجموعه جامعی از سوالات با عنوان "تکرر و تمرین" پیش بینی‌ شده‌ که شامل مطلب همه درس قبل از آن می‌باشد.

✔ آزمون عملکردی، نوعی ارزشیابی‌ است که دانش آموز با اجرای یه فعالیت، به طور عملی‌ نشان می دهد که چه سطحی از یادگیری شناختی‌، نگرش و مهارت را کسب نموده است. بر همین اساس در پایان هر فصل از این کتاب آزمون‌های عملکردی طراحی شده‌ است تا با به کار بردن دانش در محیط‌های واقعی و شبه واقعی با استفاده از وسایل واقعی، آموخته‌های دانش آموزان توسط خودشان، والدین و معلمان مورد سنجش مستقیم قرار گیرد.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت