فلش كارت عربی (پایه هشتم) دوم متوسطه اول

کلیات: در این فلش‌کارت کل 10 درس عربی هشتم در 75 کارت به‌طور طبقه‌بندی شده، ارائه شده است.
کارت‌های هر درس: هر درس به‌طور میانگین در 7 کارت با عنوان مشخص ارائه شده است.
محتوای کارت‌ها: کارت‌های هر درس شامل، متن و ترجمه‌ی آن، آموزش قواعد،‌ لغات، تمرین‌های مهم همراه با پاسخ است.
کاربرد: پس از آموزش دبیر، می‌توانید کارت‌های درس و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و در فرصت‌های مناسب برای آزمون یا امتحان مرور کنید.

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 96
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


محتوای کارت‌ها در هر درس:
متن و ترجمه: یک روی کارت متن درس و پشت کارت ترجمه‌ی آن آمده است.
قواعد: قواعد هر درس در کارت‌های مشخص همراه با مثال‌های کاربردی آموزش داده شده است.
تمارین: تمرین‌های مهم کتاب درسی روی کارت و پاسخ آن‌ها پشت کارت آمده است.
لغات: لغات هر درس در ابتدای هر درس بر روی کارت و معنی آن در پشت کارت آمده است.


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت